My Tu Dneška Zábavu Hráme - Bass Tabs

(/) Slide Up  (\) Slide Down  (h) Hammer On  (p) Pull Off  (b) Bend (r) Release (v) Vibrato (x) Muted

Tabs for Song : 
BPM : 200

My tu dneška zábavu hráme
G|--------------------------------------------------------------------------------------
D|--3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----
A|-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3-----3--
E|--------------------------------------------------------------------------------------

G|--------------------------------------------------------------------------------------
D|--3-----3--7--8-----8-----8-----8-----8-----8--10-3-----3-----------------------------
A|-----3-----------8-----8-----8-----8-----8-----------3-----3--5-----5-----1-----1-----
E|-----------------------------------------------------------------5-----5-----1-----1--

G|--------------------------------------
D|--------------3-----3-----3--------2--
A|--3-----3--5-----3-----3-----3--5-----
E|-----3--------------------------------
1. Neška mi tu zabavu hráme, neška mi tu zabavu hrajeme,
/:šicke ?udze še tu radujú, šicke ?udze še tu radujú,
že vám hrajú chlapci Pajtášovi.:/
2. šalala-laj

3. Neška mi tu zabavu hrame, neška mi tu zabavu hrajeme,
/:A vy chlapci berce dziv?atá, a vy chlapci berce dziv?atá,
bo voni še hanbia tancovac.:/
4. šalala-laj

5. Neška mi tu zabavu hrame, neška mi tu zabavu hrajeme,
/:A vy chlapci berce dziv?atá, a vy chlapci berce dziv?atá,
bo vraj budze dobrá odplata.:/
6. šalala-laj

7. Neška mi tu zabavu hrame, neška mi tu zabavu hrajeme,
/:šicke ?udze še tu radujú, šicke ?udze še tu radujú,
Bo zoz DUDVY chlapci vám hrajú.:/
5. 8. šalala-laj


tabs and chords, guitar tabs, music transcription, music technology, deep learning, music information retrieval, transcribe into tabs & chords, chordify, music renditions, songsterr, reverbnation, tabulature, bollywood chords, ultimate guitar, yousician, guitar lessons, acoustic guitar, electric guitar, guitar tuner, 911 tabs